[MINH HUỆ 05-02-2019]

Đệ tử Đại Pháp từ các địa khu tại New York kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Tập đoàn truyền thông Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên New York (4); điểm giảng chân tướng tại Quảng trường Thời Đại; học viên tại New York (8); Khoa Âm nhạc Đại học Phi Thiên New York; khu Trung tâm New York; vùng ngoại ô New York (2); quận Queens; học viên người Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tại New York; quận Cam; học viên người An Huy tại New York; ấn bản Cộng đồng New York của Thời báo Đại Kỷ Nguyên; nhóm học Pháp tại Flushing; học viên tại Đại học Colombia.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/纽约地区大法弟子恭祝师尊新年好-22条–381182.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share