[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành phố Ôn Châu; nhóm học Pháp tại thành phố miền núi Bình Hồ, thuộc thành phố Gia Hưng; thành phố Vĩnh Khang thuộc thành phố Kim Hoa; thành phố Hàng Châu (9); thành phố Ôn Lĩnh thuộc thành phố Đài Châu (2); Kim Hoa (2); Đài Châu; thành phố Thụy An thuộc thành phố Ôn Châu; thành phố Chu Sơn; nhóm học Pháp thành phố Ôn Châu; thành phố Lâm Hải thuộc thành phố Đài Châu; nhóm học Pháp thành phố Thụy An thuộc thành phố Ôn Châu; thị trấn Mã Tự, thành phố Thụy An thuộc thành phố Ôn Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379092.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share