[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quảng Phong, Thượng Nhiêu; Thanh Vân Phổ, Nam Xương; Cửu Giang; Vạn Tái, Nghi Xuân; Cửu Giang, Đức An, Vĩnh Tu, Cộng Thanh, Tinh Tử, Lư Sơn; Phủ Hà, Nghi Xuân; Cống Châu; Phong Thành, Nghi Xuân; Thụy Xương, Cửu Giang; Nam Thành, Phủ Châu; Bình Hương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BC%9F%E5%AD%90%E6%81%AD%E7%A5%9D%E5%B8%88%E5%B0%8A%E6%96%B0%E5%B9%B4%E5%A5%BD-21%E6%9D%A1–379086.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share