[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Xương Bình, Nam Triệu, thế nhân minh bạch chân tướng, đệ tử Đại Pháp sống lưu lạc cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp
 ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: 
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-28条–379339.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share