[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các địa phương sau đây ở Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp ở Loan Xuyên; gia đình đệ tử sáu người, toàn thể đệ tử Đại Pháp, và chị em đệ tử Đại Pháp ở Tân Hương (3); đệ tử Đại Pháp ở huyện Lạc Ninh, huyện Tân An, thành phố Lạc Dương; đệ tử Đại Pháp ở Lạc Dương (3); đệ tử Đại Pháp ở Tam Môn Hạp (3); toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Tây Bình, Trú Mã Điếm; đệ tử Đại Pháp ở các huyện Bác Ái; gia đình ba đệ tử Đại Pháp ở Tiêu Tác; vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Chu Khẩu; toàn thể đệ tử Đại Pháp ở An Dương (02); đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam; gia đình đệ tử Đại Pháp bảy người ở huyện Nam Nhạc, Bộc Dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379130.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share