[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các địa phương sau đây ở Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán (4); gia đình đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán; toàn thể đệ tử Đại Pháp ở các huyện Đoàn Phong, La Điền, Ma Thành, Hy Thủy, nhóm học Pháp ở Ma Thành, gia đình đệ tử Đại Pháp ở Ma Thành, Hoàng Cương (7); đệ tử Đại Pháp ở Tương Dương; nhóm học Pháp, gia đình đệ tử Đại Pháp (02), toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Kinh Môn (4); gia đình sản xuất tài liệu Đại Pháp tại Tiềm Giang; đệ tử Đại Pháp ở Thập Yển (02); toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Tùng Tư, Kinh Châu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379131.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share