[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Long Phượng, thành Sang Nghiệp (2), Tát Nhĩ Đồ (4), khu Long Phượng, Đỗ Nhĩ Bá Đặc, Hồng Cương, Nhạc Viên, Tân Thôn Ích Dân cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Đại Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-23条–379068.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share