Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

Chương trình phát thanh số 25: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13 có tiêu đề Tính nóng giận của tôi đã hoàn toàn thay đổi, bài viết của Tiểu Ba từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Download


Đăng ngày 18-12-2017.

Share