Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 20-3-2016] Một người đàn ông 56 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị mất tích vào ngày 7 tháng 3 năm 2016. Gia đình ông nghi ngờ rằng có lẽ ông đã bị bắt giữ do đệ đơn kiện Giang Trạch Dân và cáo buộc cựu độc tài Trung Quốc tội phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

Trước khi ông Kiều Quang Thanh đột ngột mất tích, một viên cảnh sát đã tới cơ quan nơi ông làm việc vào ngày 15 tháng 1 đầu năm nay. Bốn cảnh sát bất ngờ xuất hiện ở Hội người khuyết tật Thành phố Quảng Châu và yêu cầu ông Kiều viết bản tuyên bố vô hiệu hóa đơn kiện Giang của ông. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt và giam giữ ông trong một trung tâm tẩy não nếu ông không tuân thủ.

Bởi từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, ông Kiều từng hai lần bị tống vào trại lao động cưỡng bức, với tổng thời gian 45 tháng. Trong thời gian bị giam cầm, ông bị cấm ngủ trong thời gian dài và bắt ép phải xem các đoạn phim tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Cơ quan ông cũng tước đi của ông những khoản phúc lợi vốn có dành cho các viên chức chính phủ.

Cảnh sát địa phương đến nhà và cơ quan sách nhiễu ông Kiều nhiều lần sau khi ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015. Ông không trở về nhà kể từ ngày 7 tháng 3 năm nay, và cho đến hiện tại gia đình ông vẫn chưa hay biết gì về tung tích của ông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/20/325582.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/23/156015.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share