[MINH HUỆ 29-09-2014]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.


Tải file PDF tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • Người dân Vancouver: “Các hoạt động của Pháp Luân Công sẽ cải biến tương lai!”
  • Chị là một nhân viên sáng giá của công ty chúng tôi
  • New Zealand: Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia Lễ hội Hoa ở Hastings
  • Ngày Hoạt động Sinh viên Đại học Columbia: Sinh viên Trung Quốc mong muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công
  • Melbourne, Úc: “Vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng phải chấm dứt ngay lập tức!”
  • Công an thu thập mẫu máu và ADN trái phép từ các học viên Pháp Luân Công
Share