[MINH HUỆ 11-05-2014] Chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật tiếng Việt Minh Huệ Đa Ngữ. Ấn bản tiếng Trung và tiếng Anh gần đây đã được công bố. Phiên bản ngôn ngữ khác cũng sẽ tuân theo trong thời gian ngắn. Định dạng của các ấn bản là một tờ báo có 16 trang. Hình ảnh của các trang bìa và một số trang trong được trình bày dưới đây.

(Xem online)


Bản in download tại đây

Mục lục

– Trang bìa trước
– Nội dung ấn bản này

Giới thiệu về Pháp Luân Công

-Giới thiệu
-Những lợi ích của Pháp Luân Công
-Truyền thống tu luyện bản thân

Tu luyện Pháp Luân Công

-Tu luyện Pháp Luân Công là như thế nào?
-Trải nghiệm của học viên

Cách học Pháp Luân Công

-Giới thiệu
Chuyển Pháp Luân
-Năm bộ công pháp
-Bắt đầu học

Lợi ích sức khoẻ

-Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe cho hàng triệu người
-Trải nghiệm của học viên
-Câu chuyện của một học viên

Bị bức hại vì niềm tin

-Cứ 10 người Trung Quốc thì có 1 người theo tập Pháp Luân Công
-Bị bắt, tra tấn,và giết hại

Tuyên truyền là một công cụ đàn áp

-Giới thiệu
-Thỉnh nguyện ôn hòa bị miêu tả thành “Bao vây Chính phủ”
-Vụ dàn dựng tinh vi: 5 người tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn
-Pháp Luân Công bị buộc tội là “chịu trách nhiệm cho 1.400 cái chết”
-Thế giới lên tiếng
-Thu hoạch nội tạng

Pháp Luân Công trong cộng đồng

-Các học viên làm phong phú hương vị cuộc sống của những người mà họ tiếp xúc

Bìa sau

-Về Minghui.org
-Những phương cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Chú ý: Minh Huệ đa ngữ của tất cả các ngôn ngữ đều đăng ký bản quyền.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/11/703.html

Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=164855

Đăng ngày 09-08-2014; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share