[MINH HUỆ] Minh Huệ Đa Ngữ- Ấn bản đặc biệt được công bố vào ngày 13-5-2012, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ấn bản đặc biệt này có mục đích là giúp mọi người có hiểu biết về Pháp Luân Công và lý do tại sao bất kể quý vị là ai thì biết chân tướng về Pháp Luân Công đều thực sự rất quan trọng. Ấn bản này bao gồm các mục về sức khỏe, cộng đồng, Pháp Luân Công là gì, chính trị, văn hóa, kinh doanh, phản bức hại và các thông tin cơ bản. Ẩn bản tiếng Hán và tiếng Anh là nội dung gốc, các ngôn ngữ khác của ấn bản này là các bản dịch.

Ấn bản tiếng Việt

Ấn bản đặc biệt 2012

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (19.9M)

(Click chuột phải vào link download, chọn “Save as..” để tải về)

Minh Huệ đa ngữ – Ấn bản đặc biệt

Mục lục

[1] Pháp Luân Công có gì đặc biệt?

[2] Hiểu về đất nước Trung Quốc ngày nay

[3] Câu chuyện đằng sau tiêu đề, Bàn tay Bạc Hy Lai vấy máu

[4] Những điều bạn nên biết khi kinh doanh tại Trung Quốc

[5] Những nạn nhân của trại lao động cưỡng bức Trung Quốc

[6] Hàng triệu người đang có sức khỏe dồi dào nhờ tập Pháp Luân Công như thế nào

[7] Tu luyện bản thân

[8-9] Bạn nghĩ mình biết rõ về Pháp Luân Công? Hãy nghĩ lại…

[10] Tinh hoa văn hóa

[11] Mối liên hệ sâu xa

[12-13] Những gương mặt học viên Pháp Luân Công

[14] Cuộc đàn áp lên 100 triệu người

[15] Lòng can đảm phi thường

Ấn bản tiếng Anh – Hoa Kỳ

Caption

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (17.5MB)

Ấn bản tiếng Anh – Úc

Caption

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (20.9MB)

Ấn bản tiếng Hán

Caption

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (15.4MB)

Ấn bản tiếng Pháp

Caption

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (19.1MB)

Ấn bản tiếng Đức

Caption

Xem online

Dowload bản PDF để in ấn (2.9MB)


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/14/133952.html

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/2/明慧周报2012年特刊-258376.html

Đăng ngày 5-7-2012; hiệu chỉnh ngày 6-7-2012;  bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share