[MINH HUỆ 05-06-2012]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.

Tải file PDF (độ phân giải cao, phù hợp cho in ấn) tại đây

Tải file PDF (độ phân giải thấp, dùng để xem thông tin hoặc gửi mail) tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • New York: Sự hiện diện ôn hòa mà mạnh mẽ của Pháp Luân Công tại quảng trường Thời Đại
  • Hồng Kông kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền
  • Các viên chức bảo vệ học viên Pháp Luân Công
  • Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới: Việt Nam
  • Một trưởng Phòng 610 hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp
  • Liên Hiệp Quốc chứng kiến lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới
Share