Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2022] Một người đàn ông 76 tuổi đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tào Trường Khởi ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, sau khi Vương Lỗi (bí thư thôn Tào Trang) dẫn cảnh sát đến lục soát nhà ông. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công của ông. Hai học viên khác sống cùng thôn với ông Tào là Vương Hoán Hiệp và Trương Tú Bình cũng bị sách nhiễu.

Ban đầu ông Tào bị giam trong trại tạm giam Huyện Nghi Nam, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Mông Âm. Gần đây Minghui.org xác nhận được rằng ông đã bị kết án 4 năm tù và đã bị đưa tới Nhà tù Nam Tỉnh Sơn Đông.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 101 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án ở tỉnh Sơn Đông trong năm 2021 và hàng ngàn học viên khác bị bức hại bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/444998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201909.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share