[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Liêu Ninh (4); Đan Đông (2); An Sơn (3); Tân Tân, Phủ Thuận (6); Thanh Nguyên, Phủ Thuận (4); thành phố Thiết Lĩnh (2).

Nhóm học Pháp ở An Sơn; Đan Đông; Phủ Thuận (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443325.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share