[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tuy Hóa (6), Đại Hưng (2), Y Xuân, Thất Đài Hà (6), nhóm học Pháp ở Mẫu Đơn Giang, Mẫu Đơn Giang, Đại Khánh và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443166.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share