[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Quảng Hán, Đức Dương; Nam Sung (4); thành phố Hội Lý, Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn (2); núi Nga Mi, Lạc Sơn (2); Miên Dương (4); Toại Ninh; Nội Giang; Lạc Sơn (2); Đức Dương (3); Tứ Xuyên.

Nhóm học Pháp ở Đức Dương; Toại Ninh (2); Nội Giang; Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443188.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share