[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hà Nam (13); thành phố Nam Dương (5); thành phố Tín Dương; Chu Khẩu (3); Bình Đỉnh Sơn.

Nhóm học Pháp ở Hứa Xương (2); Lạc Dương; Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/河南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443203.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share