[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cáp Nhĩ Tân (18); Hương Phường (3); Nam Cương; Bình Phòng; Song Thành.

Nhóm học Pháp ở Hương Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443047.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share