[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Sơn Đông; Tế Nam (17); Thiên Kiều (4); khu Thị Trung.

Nhóm học Pháp ở vùng ngoại ô phía Tây Tế Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/济南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443147.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share