[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thạch Gia Trang (11); Kiều Tây (3); Tân Tập (6).

Nhóm học Pháp ở Thạch Gia Trang (2); Tân Tập; Lộc Tuyền; Kiều Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/石家庄大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443153.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share