[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Ngành công nghiệp máy bay ở Thành Đô, Tứ Xuyên; Mỏ dầu Thắng Lợi; Hệ thống y tế ở Khai Giang, Tứ Xuyên (5); Tập đoàn Mỏ Quặng tỉnh Sơn Đông; khai khẩn nông nghiệp ở Mật Sơn, Kê Tây, Hắc Long Giang; Mỏ dầu Trường Khánh, quận Cao Lăng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây; Hệ thống hợp tác cung ứng và tiếp thị của huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên (2); Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị huyện Khai Giang, Tứ Xuyên; Ngành khảo sát và thiết kế ở Tri Bác, tỉnh Sơn Đông; Hệ thống Địa chất Sơn Đông; Đường sắt Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Hệ thống y tế ở huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông; Ngành công nghệ ở Trùng Khánh; Hệ thống hàng không dân dụng Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Hệ thống y tế ở Tế Nam, Sơn Đông; Ngành Văn học và Nghệ thuật  ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Hệ thống tài chính Đại Lục; Công nghiệp dược phẩm Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Nhóm học Pháp ở Tập đoàn Mỏ Quặng tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442935.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share