[MINH HUỆ 12-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực ở thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc ở Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–442708.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share