[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Sơn Đông (5); Chiêu Viễn, Yên Đài; huyện Quan, Liêu Thành (3); Long Khẩu, Yên Đài (3); Liêu Thành (3); Uy Hải.

Nhóm học Pháp ở Bồng Lai, Yên Đài; khu Mưu Bình (2); huyện Quan, Liêu Thành (2); Nhũ Sơn, Uy Hải; Trì Bình, Liêu Thành; Lai Dương, Yên Đài; Uy Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442774.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share