[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Hắc Long Giang (4); Ninh An (2); Kim Lâm (2); Đảo Thúy; Đào Sơn; khu Y Mỹ (2); Bột Lợi; Hạc Xương (2); Thái Đài Hà; Đại Hưng An Lĩnh; Vọng Khê; Tuy Hóa; Lâm Khẩu; huyện Tập Hiền; Ái Dân; Kim Lâm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442963.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share