[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Huyện Hợp Ngạn (2); khu Tân Tân; thị trấn Lạp Lâm (6); Mộc Lan; Bình Phòng (2); Ngũ Thường (2); Cáp Nhĩ Tân (4); A Thành; khu Tùng Bắc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442713.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share