[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (04); Phù Lăng (04); Sa Bình Bá (02); Du Bắc (02); Cửu Long Pha; Nam Ngạn (02); Nam Bình; Đồng Nam (02); Thanh Đảo, Sơn Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–442764.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share