[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Tân (08); Hà Đông (02); Đông Lệ; Thị trấn Trung Vượng, Tĩnh Hải; Bắc Thần (02); Tân Hải (03); Quận Bảo Trì (03); Nam Khai; Hồng Kiều; Vũ Thanh; Thị trấn Hàm Thủy Cô, Tân Nam (04); Tây Thanh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–442940.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share