[MINH HUỆ 12-05-2022]

Tiểu đệ tử Đại Pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (3); tỉnh Giang Tô (1); tỉnh Liêu Ninh (2); tỉnh Hà Bắc (5); tỉnh Tứ Xuyên (3); tỉnh Giang Tây (1); thành phố Bắc Kinh (1); thành phố Thiên Tân (2); tỉnh Sơn Đông (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/大法小弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442751.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share