[MINH HUỆ 11-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp thuộc các ngành nghề tại các địa khu dưới đây ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Mỏ dầu Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang (2); tỉnh Hắc Long Giang (3); mỏ dầu Trung Nguyên ở tỉnh Hà Nam (1); thành phố Đông Doanh tỉnh Sơn Đông (1); ngành thủy lợi tỉnh Sơn Đông (1); ngành tài chính ở tỉnh Cát Lâm (1); nhân viên công vụ ở tỉnh Cát Lâm (1); ngành y tế tỉnh Liêu Ninh (2); ngành thuế vụ (1); Ngân hàng công thương Trung Quốc (2); mỏ dầu Thắng Lợi (3); ngành dệt may tỉnh Hà Bắc (1); ngành ngoại giao ở Bắc Kinh (1); ngành bảo hiểm ở Bắc Kinh (1); ngành báo chí ở Trung Quốc (1); ngành hàng không vũ trụ (1); ngành đường sắt ở Trùng Khánh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442564.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share