[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Tần Hoàng Đảo (14); Sơn Hải Quan (2).

Nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo; Xương Lê; huyện Thanh Long.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/秦皇岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442588.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share