[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sa Hà Khẩu (2), Kim Châu (3), Ngõa Phòng Điếm, nhóm học Pháp ở Ngõa Phòng Điếm (2), nhóm học Pháp ở Cam Tỉnh Tử, nhóm học Pháp ở Đại Liên, Chu Biên, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442609.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share