[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Trường Xuân (14); Hợp Long (3); Triều Dương.

Nhóm học Pháp ở Triều Dương; Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/长春大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442630.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share