[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành Đô (11); Đông Môn (1); Long Tuyền (1); khu Long Tuyền Trạch (2); khu Tân Đô (1); phiến khu Tây Môn (2); Nam Môn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/成都大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442413.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share