[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong các ngành nghề tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hệ thống Khai khẩn Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang; Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên (2); hệ thống Tài chính thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; Ngân hàng Nông nghiệp Giang Tây; hệ thống Tài chính tỉnh Hà Bắc; hệ thống Chăm sóc Điều trị Y tế Đại lục; hệ thống Tài chính Kế toán Đại lục; hệ thống đường Sắt địa khu Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; hệ thống đường Sắt Trung Quốc; hệ thống đường Sắt tại Phủ Thuận, Liêu Ninh; hệ thống Ngân hàng Công thương Phủ Thuận, Liêu Ninh; hệ thống Kinh doanh thành phố Du Thụ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; hệ thống Cung ứng và Tiếp thị thành phố Du Thụ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Tập đoàn đường Sắt Quảng Châu; Mỏ dầu Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (3); Mỏ dầu Thắng Lợi, Sơn Đông (4); huyện Đại Xưởng, thành phố Lang Phường, Hà Bắc; Bệnh viện Nhân dân thành phố Vinh Thành, Uy Hải, Sơn Đông; Đại Liên, tỉnh Hà Bắc; Mỏ dầu Hoa Bắc; Xí nghiệp Y dược thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Nông trường Hồng Quang, hệ thống Khai khẩn Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438322.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share