[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bạch Sơn (3); Cát Lâm (19).

Điểm học Pháp ở Diên Cát, Diên Biên Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/吉林省大法弟子和家人恭祝师尊新年好-24条–438426.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share