[MINH HUỆ 03-02-2022]

Thế nhân minh chân tướng tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Uy Hải, Sơn Đông; Trường Xuân, Cát Lâm; Hứa Xương, Hà Nam; Xích Phong, Nội Mông Cổ; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (04); Duy Phường, Sơn Đông (06); Chư Thành, Sơn Đông (05); quân khu Sơn Đông;  Ninh Hương, Hồ Nam; Lệ Thủy, Chiết Giang; Thạch Gia Trang, Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/明真相世人恭祝师尊新年好-20条–438444.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share