[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp ở các ngành nghề cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngành tài vụ ở Trung Quốc (01); ngành thẩm định tài chính ở Trung Quốc (01); ngành y tế khám chữa bệnh ở Trung Quốc (01); mỏ dầu Đại Khánh (03); đệ tử Đại Pháp ở Cục lâm nghiệp Phương Chính sống lưu lạc bên ngoài (01); ngành cung ứng hàng hóa tỉnh Tứ Xuyên và Cát Lâm (02); mỏ dầu Thắng Lợi (01); mỏ dầu Trung Nguyên (04); bệnh viện ở Bắc Kinh (01); Ngân hàng phát triển nông nghiệp Trung Quốc (01); mỏ dầu Bộc Dương (01); ngành điện lực tỉnh Hắc Long Giang (01); ngành y tế tỉnh Sơn Đông (01); Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc (01); mỏ dầu Hoa Bắc (01); các ngành nghề khác (05).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438305.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share