[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành quân đội tại các địa khu và tỉnh thành sau đây thuộc Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngành quân đội tại Đại Lục; Bộ đội không quân tại Đại Lục (02); Đệ tử Đại Pháp công tác văn nghệ trong quân đội tại Đại Lục; Hải Điến, Bắc Kinh; Trấn Giang, Giang Tô; Không quân Bắc Kinh; Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Đại Liên, Liêu Ninh; Bắc Kinh (02); Trùng Khánh; Hệ thống Quốc phòng Sơn Tây; Hệ thống phòng không Trung Quốc; Cảnh sát vũ trang tại Đại Lục; Thành Đô, Tứ Xuyên; Sĩ quan đã về hưu tại Đại Lục; Vân Nam; Trịnh Châu, Hà Nam; Tây An, Thiểm Tây


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/大陆军队大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438404.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share