[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Địa khu Tam Môn Hạp (2); thành phố Bình Đính Sơn (2); Lạc Dương (2); nhóm học Pháp thành phố Nam Dương; Xã Kỳ; thành phố Tín Dương (2); thành phố Tháp Hà; Thẩm Dương, Tiêu Tác (2); Tân Hương (3); huyện Đan Thành, thành phố Chu Khẩu; khu Hoài Dương, Chu Khẩu; Khai Phong; thành phố Vũ Châu thuộc thành phố Hứa Xương; thành phố An Dương; Đặng Châu; nhóm học Pháp thành phố Bộc Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/河南大法弟子恭祝师尊新年好-23条–437970.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share