[MINH HUỆ 01-02-2022] Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục tại các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây; thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; Giao Châu ở Thanh Đảo, Sơn Đông; Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc; thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Hà Bắc; Trùng Khánh; Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-23条–437961.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share