[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy Phường (9); Chư Thành (3); Cao Mật (5); Thọ Quang.

Điểm học Pháp ở: Duy Phường (4); Chư Thành (2); Cao Mật; Duy Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438013.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share