[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lang Phường (14); Vĩnh Thanh (2); Yến Giao (2); trấn Thắng Phương; Tam Hà.

Điểm học Pháp ở: Vĩnh Thanh; Lang Phường (6); Cục điện lực Lang Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/廊坊大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438190.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share