[MINH HUỆ 01-02-2022]

Các cá nhân, gia đình, tiểu tổ học Pháp, và tập thể các đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu thuộc Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (24).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/上海大法弟子恭祝师尊新年好-24条–437934.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share