[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Giai Mộc Tư, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư 18).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-18条–436127.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share