[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu thuộc tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-35条–431722.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share