[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu sau thuộc tỉnh Giang Tô và Liêu Ninh cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Liên Vân Cảng, Thẩm Dương, Diêm Thành, Nam Kinh, Từ Châu, Hoài An, Nam Xương, khu Vu Hồng, Bắc Tân, Thường Châu, Trấn Giang, Vô Tích.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-37条–431724.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share