Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 585: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 17 có tiêu đề Học viên bị giam giữ tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây, Trung Quốc.

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 30-7-2021

Share