[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hoa Xuyên (3); Thang Nguyên; Giai Mộc Tư (12); nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/佳木斯大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–425117.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share