Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Tế Nam và Sydney.

Duyên Đại Pháp trong kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ quên ân Sư phụ Lý Hồng Chí

Hồi ức ba lần Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Sydney

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 10-10-2020

Share